ADR VERVOER Door GEBR. ROKX TRANSPORT BV worden dagelijks gevaarlijke stoffen (zogenaamde ADR goederen) in de vorm van "stukgoed" gelost, geladen en vervoerd. Bij stukgoed gaat het dan van één zak of jerrycan van 25 kg, tot pallets met vaten van 200 ltr en zgn IBC's van 1000 ltr. Kortom van 25 kg tot volle vrachten.

Alle auto's zijn uitgerust met de benodigde veiligheidsmaterialen om ADR goederen te mogen vervoeren.
Het personeel is goed opgeleid. Alle chauffeurs zijn in het bezit van het ADR certificaat en volgen elke 5 jaar de wettelijk verplichte cursus om hun ADR certificaat te behouden. Ook is er een gediplomeerd veiligheidsadviseur in dienst.
Zo voldoen we als kleine transportonderneming aan alle wettelijke eisen die samenhangen m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Hieronder een schema van wat we wel of niet (mogen) vervoeren.

Stoffen die we DAGELIJKS vervoeren
KLASSE 3 Brandbare vloeistoffen
KLASSE 5.1 Oxiderende stoffen
KLASSE 8 Corrosieve (bijtende) stoffen
KLASSE 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Stoffen die we REGELMATIG vervoeren
KLASSE 4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
KLASSE 4.3 stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
KLASSE 6.1 Giftige stoffen
Stoffen die we NOOIT vervoeren
KLASSE 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
KLASSE 2 Gassen
KLASSE 4.2 voor zelfontbanding vatbare stoffen
KLASSE 5.2 Organische peroxides
KLASSE 6.2 Infectueuze (besmettelijke) stoffen
KLASSE 7 Radioactieve stoffen