Rijtijdenbesluit Rij- en rusttijden(Vo. (EG) nr. 561/2006

Dagelijkse rusttijd

 • Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust
 • Mag gesplitst worden in 2 perioden:
  • 1e minimaal 3 ononderbroken uren
  • 2e minimaal 9 ononderbroken uren
 • Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, en minder dan 11 uur (max. drie maal tussen tussen twee wekelijkse rusttijden)
 • Meervoudige bemanning: minimaal 9 uur (periode 30 uur), 1e uur facultatief (wanneer 2e bestuurder binnen 1 uur wordt toegevoegd, geldt voor beiden vanaf aanvang van ieders werkzaamheden de periode van 30 uur)
Wekelijkse rusttijd
 • Normaal: periode van 45 uur aaneengesloten rust
 • Verkorte wekelijkse rust: minimaal 24 uur aaneengesloten rust (mits compensatie voor einde derde week en bloc)
 • In iedere periode van twee weken 2 x een normale wekelijkse rusttijd, of 1 normale en 1 verkorte wekelijkse rusttijd
 • Uiterlijk na iedere periode van 6 x 24 uur dient een nieuwe wekelijkse rusttijd aan te vangen
Dagelijkse rijtijd
 • Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks)
  • Normaal: maximaal 9 uur
  • Maximaal 2 x per week: 10 uur
Ononderbroken rijtijd
 • Na 4,5 uur rijtijd neemt de bestuurder een onderbreking van minimaal 45 aaneengesloten minuten
 • Mag worden vervangen door een onderbreking van minimaal 15 minuten, gevolgd door één van minimaal 30 minuten (totaal minimaal 45 minuten)
Wekelijkse rijtijd
 • mag niet meer bedragen dan 56 uur
Twee wekelijkse rijtijd
 • mag niet meer bedragen dan 90 uur